top of page

The School Song

Neath the far famed rock of granite grey
Stands a school, best all people say,
Boys and youths to train and educate
Model men to rear for Church and state
Or for tended field for track and sporting ground,
And its name and fame throughout the land resound.
For the school renowned from Berg to Vaal,
Is the Boys’ Primary School of Upper Paarl
Of all the schools throughout the land
Alma Mater thou shall’t stand
Supreme and great far o’er the rest
Highly-honoured, glorious and blessed.

Die Skoollied

Aan die voet van Pêrelberg gebou
Staan ‘n skool aan sy tradisies trou
Seuns word hier gelei en ook gebrei
Tot ‘n skone toekoms voorberei.
Deur op allerlei terreine uit te blink,
Het sy roem en eer oor heel ons land weerklink
En met trots van Suid tot oor die Vaal
Word die PSS se roem herhaal
Van al die skole, ryk aan faam
Alma Mater, bly jou naam
Voortreflik groot deur roemryk werk
Bly verrig tot heil van Staat en Kerk.

bottom of page