Interschools

Intersschools 10_edited_edited.jpg
 

Interschools is not only about sport. Interschools is a time to come together in support of your alma mater.  A time to meet up with friends you sometimes only see once a year at Interschools.

Interschools takes place early in the third term every year. Jy voel die opgewonde atmosfeer in die dorp aan as Gimnasium, PSS, HJS en HMS die drop tooi in hul onderskeie skoolkleure.


Die laerskool skaak-, en hokkie-en rugbywedstryde vind plaas in die week tot opbou van die grote op Saterdag waar almal hul ouer "broers" in blou ondersteun by Faurestraat.

 
Interschools memories 1.jpg