Serve to grow
Dien om te Groei

Vanjaar is Klein Boishaai se “Dien -om-te-Groei” jaar.

Die opvoederkorps van ons skool vra jaarliks die vraag: Wat kan ons vanjaar in ons

gemeenskap belê wat ewigheidswaarde sal hê?


We decided that we will be focusing our attention on developing a serving mindset. We want to annihilate modern trends like self-centredness and discontentment by teaching our community about caring through the value of being helpful. We want to take care of our environment by impressing the value of sacrifice.  We want to create a spirit of attentiveness for the hardship around us and a willingness to do something about it. We want to emphasise responsible behaviour by taking care of personal belongings, but also taking care of our

environment and belongings of others.

Uiteindelik glo ons dat dit tot die besef sal lei dat diensbaarheid, self- en gemeenskapsontwikkeling ondersteun en daarom vind groei by alle betrokkenes plaas. 

‘n Diensbare gesindheid kan dus eintlik as ‘n geskenk aan jouself en jou

gemeenskap beskou word.

We will focus on the following values; Helpfulness, Sacrifice, Attentiveness and Responsibility throughout the year to reach our aim.

We can’t instill these values without your whole-hearted support.

 

021 872 4651

©2019 by PAARL BOYS' PRIMARY SCHOOL. Proudly created with Wix.com